Toplam Ziyaretçi 3568 

 
BİLİMSEL PROGRAM
 
14 Eylül 2012, Cuma
17:30 - 18:00 Açılış Töreni
18:00 - 19:00 Açılış Paneli
Oturum Başkanı: Dr. Durmuş Etiz
  Çocukluk çağı tümörlerinin toplumsal boyutu       
Dr. Betül Sevinir              
  Non iyonizan radyasyonlar
Dr. Lütfi Özkan
19:00 - 20:00 Açılış Kokteyli
 
15 Eylül 2012, Cumartesi
09:00 - 09:30

Konferans-1
Oturum Başkanı: Dr. Osman Manavoğlu

Çocukluk çağı tümörlerinin etyolojisi ve epidemiyolojisi   
Dr. Tezer Kutluk
09:30 - 10:00

Konferans-2
Oturum Başkanı: Dr. Müfit Parlak

Pediatrik tümörlerde radyolojik tanı yöntemleri
Dr. Zeynep Yazıcı
10:00 - 10:30 Konferans-3
Oturum Başkanı: Dr. Şahsine Tolunay
Medulloblastom/ PNET: Sınıflamada son gelişmeler
Dr. Figen Söylemezoğlu
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:15 Panel-1
Medulloblastoma tanı yöntemleri ve prognostik faktörler

Oturum Başkanı: Dr. Ender Korfalı
Cerrahi
Dr. Özgür Taşkapılıoğlu
Radyoterapi
Dr. Ayşe Nur Demiral
Sistemik tedavi
Dr. Volkan Hazar
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:45 Panel-2
Nöroblastoma

Oturum Başkanı: Dr. Hasan Doğruyol
Cerrahi
Dr. İrfan Kırıştıoğlu
Radyoterapi
Dr. Ferah Yıldız
Sistemik tedavi
Dr. Serap Aksoylar
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:30 Panel-3
Rabdomyosarkoma
Oturum Başkanı: Dr. Meral Kurt
Cerrahi
Dr. Nizamettin Kılıç
Radyoterapi
Dr. Serra Kamer
Sistemik tedavi
Dr. Nilgün Kurucu
16:30 - 17:15 Panel-4
Osteosarkoma
Oturum Başkanı: Dr. Sibel Çetintaş
Patoloji
Dr. Ulviye Yalçınkaya
Sistemik tedavi
Dr. Mehmet Kantar
17:15 – 17:45 Konferans 4
Oturum Başkanı: Dr. Candan Demiröz Abakay
Çocukluk çağı tümörlerinde ekstremite koruyucu cerrahi
Dr. Bartu Sarısözen
17:45-18:30 Konferans 5
Oturum Başkanı: Dr. Lütfi Özkan
Farmakovijilans
Dr. Vahide Savcı
Pediatrik Onkolojide Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Nedir - Ne Değildir?
Dr. Mine Sibel Gürün
19:30 - 22:00 Akşam Yemeği
 
16 Eylül 2012, Pazar
09:00 - 09:30 Konferans-6
Oturum Başkanı: Dr. Adalet Meral Güneş
Çocukluk çağı solid tümörlerinde KIT
Dr. Birol Baytan
09:30 - 10:00 Konferans-7
Oturum Başkanı: Dr. Betül Sevinir
Wilm’s tümörlerinde güncel yaklaşım
Dr. Canan Akyüz
10:00 – 10:30 Konferans 8
Oturum Başkanı: Dr. Meral Kurt
Çocukluk çağı tümörlerinde IMRT
Dr. Fulya Ağaoğlu
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45 Panel-5
Tedavi komplikasyonları

Oturum Başkanı: Dr. Canan Akyüz
Cerrahi
Dr. Emin Balkan
Radyoterapi
Dr. Fulya Ağaoğlu
Sistemik tedavi
Dr. Ali Varan
11:45 - 12:30 Poster sunumları ve kapanış