Toplam Ziyaretçi 3568 

 
DAVET
 
Değerli Meslektaşlarımız,
 

Uludağ Üniversitesi Radyoterapi Merkezi’nin açılışının on altıncı yılı nedeniyle 16. Uludağ Onkoloji Sempozyumunu (ULU-ONK’12), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim ve Pediatrik Onkoloji Bilim Dalları ve ONKO-DAY birlikte düzenlemiştir. Bu yılki konumuz “Pediatrik solid tümörlerde güncel yaklaşım”dır.

Son yıllarda kanser biyolojisi, patolojisi, görüntüleme yöntemleri ve tedavisi alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bunun sonucu olarak bir yandan kansere neden olabilecek etiyolojik faktörler belirlenmeye ve kanser prevensiyonu konusunda toplum bilgilendirilmeye çalışılırken, diğer taraftan da prognostik faktörler saptanarak tedavi konusunda seçici davranma olanakları ortaya çıkmaktadır. Görüntüleme yöntemlerinin kanser yayılımını belirleme konusundaki özgünlük ve duyarlılıklarının artması ise uygulanacak tedavinin daha sofistike hale gelmesine neden olmuştur.

Cerrahi tekniklerdeki gelişmeler tümör kontrol oranlarında düzelmeye ve komplikasyon oranlarında azalmaya olanak vermektedir. Bilgisayar teknolojisi ve radyobiyolojideki gelişmeler ise radyoterapiyi daha sofistike hale getirmiştir. Üç boyutlu konformal tedaviden, yoğunluk ayarlı ve görüntü yönlendirmeli tedaviye geçişe adapte olmaya çalışılırken günümüzde dinamik adaptif tedavi uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Böylece normal dokulara verilen hasar azalırken tümör kontrol oranları artmaktadır. Yeni ve daha etkili sitotoksik ajanların yanı sıra biyolojik modifiye edici ajanların geliştirilmesiyle kemoterapi kanser tedavisinde etkinliğini arttırmaya başlamıştır.

Yukarıdaki gelişmelerin tümü hemen hemen son on yıl içinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerin Pediatrik tümörlere olan yansımalarını konunun uzmanlarıyla birlikte ve multidisipliner bir ortamda tartışmak geleneksel hale gelen sempozyumumuzun temel hedefidir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Sağlık ve başarı dileklerimizle,

 
Dr. Lütfi ÖZKAN   Dr. Betül SEVİNİR